Start Rejestr zmian


Rejestr zmian

Przed zapisaniem
Data zmiany:
2018-09-05 16:07:38
Działanie: apply
ID: 164
Tytuł: Postępowanie Nr 1/VII/2018 – Usługa emisji programu radiowego Radia Gdańsk SA. na obszarze województwa pomorskiego
Alias tytułu:
Wprowadzenie:
Ogłoszenie (25.07.2018r.) --------> Pobierz
Ogłoszenie w TED (26.07.2018) -> Pobierz
SIWZ (26.07.2018)-------------------> Pobierz
- Załącznik nr 1do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) ------> Pobierz
- Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy)------------------> Pobierz
- Załącznik nr 3 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)------> Pobierz
- Załącznik nr 4 do SIWZ (Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania)--> Pobierz
- Załącznik nr 5 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy)-----> Pobierz
Modyfikacja SIWZ--------------------> Pobierz
Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania i odpowiedzi – 16.08.2018 r. –> Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (28.08.2018 r.) -----------------------> Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (5.09.2018 r.)----> Pobierz

Tekst główny:
Po zapisaniu
Data zmiany:
2018-09-05 16:07:38
Działanie: apply
ID: 164
TytułTitle: Postępowanie Nr 1/VII/2018 – Usługa emisji programu radiowego Radia Gdańsk SA. na obszarze województwa pomorskiego
Alias tytułu:
Wprowadzenie:
Ogłoszenie (25.07.2018r.) --------> Pobierz
Ogłoszenie w TED (26.07.2018) -> Pobierz
SIWZ (26.07.2018)-------------------> Pobierz
- Załącznik nr 1do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) ------> Pobierz
- Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy)------------------> Pobierz
- Załącznik nr 3 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)------> Pobierz
- Załącznik nr 4 do SIWZ (Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania)--> Pobierz
- Załącznik nr 5 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy)-----> Pobierz
Modyfikacja SIWZ--------------------> Pobierz
Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania i odpowiedzi – 16.08.2018 r. –> Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (28.08.2018 r.) -----------------------> Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (5.09.2018 r.)----> Pobierz

Tekst główny: