Start Rejestr zmian


Rejestr zmian

Przed zapisaniem
Data zmiany:
2020-08-10 11:58:40
Działanie: save
ID: 172
Tytuł: Ogłoszenie zapraszające do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 i 2021 rok
Alias tytułu:
Wprowadzenie:

Ogłoszenie ---Pobierz

Tekst główny:
Po zapisaniu
Data zmiany:
2020-08-10 11:58:40
Działanie: save
ID: 172
TytułTitle: Ogłoszenie zapraszające do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 i 2021 rok
Alias tytułu:
Wprowadzenie:

Ogłoszenie ---Pobierz

Tekst główny: