Start Rejestr zmian


Rejestr zmian

Przed zapisaniem
Data zmiany:
2022-05-04 11:08:17
Działanie: save
ID: 115
Tytuł: Informacja Rady Nadzorczej Radia Gdańsk S.A. na temat prowadzonego postępowania konkursowego na dwa stanowiska członków zarządu
Alias tytułu:
Wprowadzenie:

Członkowie Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 388 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.), art. 3 ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2010r., Nr 152, poz. 1023), rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz. U. nr 236 poz. 1565 z 2010 r.), § 19 pkt 3 Statutu Spółki, § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza w dniu 20 maja 2011 roku jednogłośnie pojęli uchwałę Nr 2/V/2011 w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania konkursowego celem wyłonienia członków Zarządu Radia Gdańsk.

Rada Nadzorcza wszczęła postępowanie konkursowe na stanowiska:

1/ Prezes Zarządu – Redaktor Naczelny „Radio Gdańsk” Spółka Akcyjna

2/ Członek Zarządu „Radio Gdańsk” Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym zostało opublikowane w dzienniku regionalnym – Dziennik Bałtycki w dniu 25 maja 2011 roku oraz na stronie internetowej Radia Gdańsk
w Biuletynie Informacji Publicznej. Wpłynęło 12 ofert od kandydatów.

10 czerwca 2011 roku o godz. 15.00 Rada Nadzorcza dokonała otwarcia złożonych ofert oraz dokonała oceny spełniania przez nie warunków formalnych.

Oferty złożyli następujący kandydaci :

 1. Krzysztof Andruszkiewicz,
 2. Wojciech Jankowski,
 3. Artur Kiełbasiński,
 4. Zdzisław Koszlak,
 5. Jacek Naliwajek,
 6. Lech Parell,
 7. Jerzy Rembalski,
 8. Adam Stacewicz,
 9. Henryk Talaśka,
 10. Dariusz Wasielewski,
 11. Janusz Wikowski,
 12. Marian Zacharewicz,

Po dokonaniu oceny formalnej nadesłanych zgłoszeń (I etap konkursu) do II etapu (oceny merytorycznej nadesłanych ofert) zakwalifikowani zostali:

1. Krzysztof Andruszkiewicz,

2. Wojciech Jankowski,

3. Artur Kiełbasiński,

4. Zdzisław Koszlak,

5. Jacek Naliwajek,

6. Lech Parell,

7. Jerzy Rembalski,

8. Adam Stacewicz,

9. Henryk Talaśka,

10. Dariusz Wasielewski,

11. Janusz Wikowski,

12. Marian Zacharewicz,

*

Do trzeciego etapu nie zostali zakwalifikowani :

- Artur Kiełbasiński

- Henryk Talaśka

*

Do trzeciego etapu zakwalifikowani zostali :

1. Krzysztof Andruszkiewicz kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu-Redaktora Naczelnego oraz Członka Zarządu; 44 lata, żonaty, dwoje dzieci. Od 1996 roku dyrektor administracyjno-techniczny, zastępca dyrektora naczelnego Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku. Z Radiem Gdańsk związany od 1991 roku. Od 2004 roku przewodniczący Rady Programowej Radia Gdańsk. W latach 1999-2000 Rzecznik Rady Miasta Gdańska. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Posiada uprawnienia syndyka oraz członka Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

2. Wojciech Jankowski, kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu – Redaktora Naczelnego i Członka Zarządu; urodzony 9 sierpnia 1965 roku w Gdańsku. Studia na Politechnice Gdańskiej, kierunek: Instytut Okrętowy oraz Ekonomia Transportu Lądowego na Uniwersytecie Gdańskim. Dziennikarz od 1989 roku; pracuje dla skandynawskich agencji informacyjnych. Współpracownik Gazety Gdańskiej, Dziennika Bałtyckiego, poznańskiego Radia „S”, i Obserwatora Codziennego. Od 1992 roku w Radiu Plus. Od 1994 roku korespondent i dyrektor oddziału RMF FM; pracował w charakterze korespondenta wojennego z Izraela, Kosowa, Belgradu i z Gruzji. Przygotowywał także relacje z Murmańska o tragedii okrętu podwodnego Kursk.

3. Zdzisław Koszlak, kandydat na stanowisko Członka Zarządu; urodzony w Gdyni w 1956 roku. Absolwent Wydziału Prawa UG. Kariera zawodowa to praca na stanowiskach kierowniczych w zakładach trójmiejskich, a w okresie ostatnich 20 lat praca na stanowisku dyrektora - redaktora naczelnego w wydawnictwach prywatnych. Bezpartyjny, żonaty, ojciec dwójki dzieci.

4. Jacek Naliwajek, kandydat na stanowisko członka Zarządu; dziennikarz radiowy, od 1994 roku związany zawodowo z Radiem Gdańsk, w latach 2006 – 2011 Członek Zarządu, Dyrektor Programowy Radia Gdańsk. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

5. Lech Parell, kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu-Redaktora Naczelnego i Członka Zarządu; dziennikarz i menedżer mediów z doświadczeniem w radiofonii publicznej, rozgłośniach komercyjnych, a także w prasie i Internecie. Były zastępca szefa Redakcji Informacji w Radiu Gdańsk S.A. i autor popularnych audycji radiowych. Były zastępca redaktora naczelnego Dziennika Bałtyckiego.

6. Jerzy Rembalski, kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu-Redaktora Naczelnego i Członka Zarządu; 45 lat, absolwent politologii UG, dziennikarz, wieloletni pracownik Radia Gdańsk i Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W radiu przeszedł wszystkie szczeble kariery dziennikarskiej: od reportera, poprzez szefa Redakcji Informacji do Sekretarza Programu. W Urzędzie Miejskim twórca Wydziału Promocji Miasta, odpowiedzialny za wiele projektów, m.in. obchody XXV rocznicy powstania NSZZ Solidarność, wprowadzenie Systemu Informacji Miejskiej, promocję Gdańska jako gospodarza UEFA EURO 2012. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za rozwój radiofonii publicznej w Polsce.

7. Adam Stacewicz, kandydat na stanowisko Członka Zarządu; 53 lata. Urodzony w Drawsku Pomorskim. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Magister pedagogiki. Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Wieloletni współpracownik Telewizji Polskiej. Autor reportaży interwencyjnych i społecznych. Współpracownik cyklicznego programu interwencyjnego TVP „zawsze po 21-szej”. Właściciel agencji filmowej „Kabadfilm”. Autor magazynu reporterów Telewizji Szczecin. Nauczyciel akademicki. W latach 2007-2010 prezes Zarządu, redaktor naczelny Radia Koszalin.

8. Dariusz Wasielewski, kandydat na stanowisko prezesa Zarządu-redaktora Naczelnego; ukończył studia wyższe magisterskie na Wydziale Filologiczno - Historycznym UG. Od 25 lat jest zawodowo związany z mediami. Pracował jako dziennikarz, reporter, komentator m. in. w Gazecie Wyborczej, Tygodniku Gdańskim i Dzienniku Bałtyckim. W latach 1999-2002 był członkiem Komisji Kultury Rady Miasta Gdańska. W latach 2002-2006 był rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność”. Z Radiem Gdańsk związany jest od 1999 roku najpierw jako członek Rady Programowej, a następnie od 2006 jako Prezes Zarządu – Redaktor Naczelny.

9. Janusz Wikowski, kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu - Redaktora Naczelnego
i członka Zarządu; absolwent Politechniki Gdańskiej (1975), dziennikarz, przewodniczący Rady Programowej Telewizji Gdańskiej, redaktor naczelny Wydawnictwa Pomorskiego oraz Portalu Pomorza, st. wykładowca dziennikarstwa w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Był nauczycielem akademickim na Politechnice Gdańskiej. Pracę dziennikarską rozpoczął w Tygodniku Morskim, potem m.in. w Głosie Wybrzeża, Tygodniku Samorządność, Tygodniku Gdańskim. Był redaktorem naczelnym Dziennika Bałtyckiego; doradca i trener w zakresie organizacji, zarządzania, restrukturyzacji przedsiębiorstw, tworzenia spółek; członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Żonaty, 3 dorosłych dzieci.

10. Marian Zacharewicz, kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu - Redaktora Naczelnego i Członka Zarządu; urodzony w 1945 r. w Wilnie. Prezes, redaktor naczelny, kompozytor, piosenkarz. W 1974 roku ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku – mgr sztuki. W 1966 r. rozpoczął działalność w Studio Piosenki przy Polskim Radiu Gdańsk. W latach 1968-79 brał udział w festiwalach Jazz nad Odrą, Opole, Kołobrzeg. Od 1974 r. praca kompozytorska, m.in. przebój Festiwalu Sopot 74 "Wymyśliłam Cię". W tatach 1978-85 dyrektor artystyczny BART w Sopocie. W latach 1986-89 szef artystyczny Zespołu Reprezentacyjnego Marynarki Wojennej Flotylla. W latach 1979-81główny specjalista ds. muzyki rozrywkowej w wytwórni fonograficznej Komitetu ds. Radia i Telewizji „Wifon” w Warszawie. Od 1984r. wiceszef Komisji Ministerstwa Kultury i Sztuki kwalifikującej prezenterów dyskotek. W latach 1996 - 2010 prezes i redaktor naczelny Radia Eska Nord, autor licznych audycji i wywiadów. Od 2011 roku wykładowca dziennikarstwa radiowego w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku. Odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury, Srebrny Krzyż Zasługi, liczne odznaczenia festiwalowe za wykonawstwo
i autorstwo. Wieloletni członek władz ZAiKS, ZAKR, ZASP.

Tekst główny:
Po zapisaniu
Data zmiany:
2022-05-04 11:08:17
Działanie: save
ID: 115
TytułTitle: Informacja Rady Nadzorczej Radia Gdańsk S.A. na temat prowadzonego postępowania konkursowego na dwa stanowiska członków zarządu
Alias tytułu:
Wprowadzenie:

Członkowie Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 388 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.), art. 3 ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2010r., Nr 152, poz. 1023), rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz. U. nr 236 poz. 1565 z 2010 r.), § 19 pkt 3 Statutu Spółki, § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza w dniu 20 maja 2011 roku jednogłośnie pojęli uchwałę Nr 2/V/2011 w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania konkursowego celem wyłonienia członków Zarządu Radia Gdańsk.

Rada Nadzorcza wszczęła postępowanie konkursowe na stanowiska:

1/ Prezes Zarządu – Redaktor Naczelny „Radio Gdańsk” Spółka Akcyjna

2/ Członek Zarządu „Radio Gdańsk” Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym zostało opublikowane w dzienniku regionalnym – Dziennik Bałtycki w dniu 25 maja 2011 roku oraz na stronie internetowej Radia Gdańsk
w Biuletynie Informacji Publicznej. Wpłynęło 12 ofert od kandydatów.

10 czerwca 2011 roku o godz. 15.00 Rada Nadzorcza dokonała otwarcia złożonych ofert oraz dokonała oceny spełniania przez nie warunków formalnych.

Oferty złożyli następujący kandydaci :

 1. Krzysztof Andruszkiewicz,
 2. Wojciech Jankowski,
 3. Artur Kiełbasiński,
 4. Zdzisław Koszlak,
 5. Jacek Naliwajek,
 6. Lech Parell,
 7. Jerzy Rembalski,
 8. Adam Stacewicz,
 9. Henryk Talaśka,
 10. Dariusz Wasielewski,
 11. Janusz Wikowski,
 12. Marian Zacharewicz,

Po dokonaniu oceny formalnej nadesłanych zgłoszeń (I etap konkursu) do II etapu (oceny merytorycznej nadesłanych ofert) zakwalifikowani zostali:

1. Krzysztof Andruszkiewicz,

2. Wojciech Jankowski,

3. Artur Kiełbasiński,

4. Zdzisław Koszlak,

5. Jacek Naliwajek,

6. Lech Parell,

7. Jerzy Rembalski,

8. Adam Stacewicz,

9. Henryk Talaśka,

10. Dariusz Wasielewski,

11. Janusz Wikowski,

12. Marian Zacharewicz,

*

Do trzeciego etapu nie zostali zakwalifikowani :

- Artur Kiełbasiński

- Henryk Talaśka

*

Do trzeciego etapu zakwalifikowani zostali :

1. Krzysztof Andruszkiewicz kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu-Redaktora Naczelnego oraz Członka Zarządu; 44 lata, żonaty, dwoje dzieci. Od 1996 roku dyrektor administracyjno-techniczny, zastępca dyrektora naczelnego Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku. Z Radiem Gdańsk związany od 1991 roku. Od 2004 roku przewodniczący Rady Programowej Radia Gdańsk. W latach 1999-2000 Rzecznik Rady Miasta Gdańska. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Posiada uprawnienia syndyka oraz członka Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

2. Wojciech Jankowski, kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu – Redaktora Naczelnego i Członka Zarządu; urodzony 9 sierpnia 1965 roku w Gdańsku. Studia na Politechnice Gdańskiej, kierunek: Instytut Okrętowy oraz Ekonomia Transportu Lądowego na Uniwersytecie Gdańskim. Dziennikarz od 1989 roku; pracuje dla skandynawskich agencji informacyjnych. Współpracownik Gazety Gdańskiej, Dziennika Bałtyckiego, poznańskiego Radia „S”, i Obserwatora Codziennego. Od 1992 roku w Radiu Plus. Od 1994 roku korespondent i dyrektor oddziału RMF FM; pracował w charakterze korespondenta wojennego z Izraela, Kosowa, Belgradu i z Gruzji. Przygotowywał także relacje z Murmańska o tragedii okrętu podwodnego Kursk.

3. Zdzisław Koszlak, kandydat na stanowisko Członka Zarządu; urodzony w Gdyni w 1956 roku. Absolwent Wydziału Prawa UG. Kariera zawodowa to praca na stanowiskach kierowniczych w zakładach trójmiejskich, a w okresie ostatnich 20 lat praca na stanowisku dyrektora - redaktora naczelnego w wydawnictwach prywatnych. Bezpartyjny, żonaty, ojciec dwójki dzieci.

4. Jacek Naliwajek, kandydat na stanowisko członka Zarządu; dziennikarz radiowy, od 1994 roku związany zawodowo z Radiem Gdańsk, w latach 2006 – 2011 Członek Zarządu, Dyrektor Programowy Radia Gdańsk. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

5. Lech Parell, kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu-Redaktora Naczelnego i Członka Zarządu; dziennikarz i menedżer mediów z doświadczeniem w radiofonii publicznej, rozgłośniach komercyjnych, a także w prasie i Internecie. Były zastępca szefa Redakcji Informacji w Radiu Gdańsk S.A. i autor popularnych audycji radiowych. Były zastępca redaktora naczelnego Dziennika Bałtyckiego.

6. Jerzy Rembalski, kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu-Redaktora Naczelnego i Członka Zarządu; 45 lat, absolwent politologii UG, dziennikarz, wieloletni pracownik Radia Gdańsk i Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W radiu przeszedł wszystkie szczeble kariery dziennikarskiej: od reportera, poprzez szefa Redakcji Informacji do Sekretarza Programu. W Urzędzie Miejskim twórca Wydziału Promocji Miasta, odpowiedzialny za wiele projektów, m.in. obchody XXV rocznicy powstania NSZZ Solidarność, wprowadzenie Systemu Informacji Miejskiej, promocję Gdańska jako gospodarza UEFA EURO 2012. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za rozwój radiofonii publicznej w Polsce.

7. Adam Stacewicz, kandydat na stanowisko Członka Zarządu; 53 lata. Urodzony w Drawsku Pomorskim. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Magister pedagogiki. Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Wieloletni współpracownik Telewizji Polskiej. Autor reportaży interwencyjnych i społecznych. Współpracownik cyklicznego programu interwencyjnego TVP „zawsze po 21-szej”. Właściciel agencji filmowej „Kabadfilm”. Autor magazynu reporterów Telewizji Szczecin. Nauczyciel akademicki. W latach 2007-2010 prezes Zarządu, redaktor naczelny Radia Koszalin.

8. Dariusz Wasielewski, kandydat na stanowisko prezesa Zarządu-redaktora Naczelnego; ukończył studia wyższe magisterskie na Wydziale Filologiczno - Historycznym UG. Od 25 lat jest zawodowo związany z mediami. Pracował jako dziennikarz, reporter, komentator m. in. w Gazecie Wyborczej, Tygodniku Gdańskim i Dzienniku Bałtyckim. W latach 1999-2002 był członkiem Komisji Kultury Rady Miasta Gdańska. W latach 2002-2006 był rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność”. Z Radiem Gdańsk związany jest od 1999 roku najpierw jako członek Rady Programowej, a następnie od 2006 jako Prezes Zarządu – Redaktor Naczelny.

9. Janusz Wikowski, kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu - Redaktora Naczelnego
i członka Zarządu; absolwent Politechniki Gdańskiej (1975), dziennikarz, przewodniczący Rady Programowej Telewizji Gdańskiej, redaktor naczelny Wydawnictwa Pomorskiego oraz Portalu Pomorza, st. wykładowca dziennikarstwa w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Był nauczycielem akademickim na Politechnice Gdańskiej. Pracę dziennikarską rozpoczął w Tygodniku Morskim, potem m.in. w Głosie Wybrzeża, Tygodniku Samorządność, Tygodniku Gdańskim. Był redaktorem naczelnym Dziennika Bałtyckiego; doradca i trener w zakresie organizacji, zarządzania, restrukturyzacji przedsiębiorstw, tworzenia spółek; członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Żonaty, 3 dorosłych dzieci.

10. Marian Zacharewicz, kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu - Redaktora Naczelnego i Członka Zarządu; urodzony w 1945 r. w Wilnie. Prezes, redaktor naczelny, kompozytor, piosenkarz. W 1974 roku ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku – mgr sztuki. W 1966 r. rozpoczął działalność w Studio Piosenki przy Polskim Radiu Gdańsk. W latach 1968-79 brał udział w festiwalach Jazz nad Odrą, Opole, Kołobrzeg. Od 1974 r. praca kompozytorska, m.in. przebój Festiwalu Sopot 74 "Wymyśliłam Cię". W tatach 1978-85 dyrektor artystyczny BART w Sopocie. W latach 1986-89 szef artystyczny Zespołu Reprezentacyjnego Marynarki Wojennej Flotylla. W latach 1979-81główny specjalista ds. muzyki rozrywkowej w wytwórni fonograficznej Komitetu ds. Radia i Telewizji „Wifon” w Warszawie. Od 1984r. wiceszef Komisji Ministerstwa Kultury i Sztuki kwalifikującej prezenterów dyskotek. W latach 1996 - 2010 prezes i redaktor naczelny Radia Eska Nord, autor licznych audycji i wywiadów. Od 2011 roku wykładowca dziennikarstwa radiowego w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku. Odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury, Srebrny Krzyż Zasługi, liczne odznaczenia festiwalowe za wykonawstwo
i autorstwo. Wieloletni członek władz ZAiKS, ZAKR, ZASP.

Tekst główny: