Start Rejestr zmian


Rejestr zmian

Przed zapisaniem
Data zmiany:
2022-08-12 10:18:07
Działanie: apply
ID: 180
Tytuł: Ogłoszenie zapraszające do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 i 2023 rok.
Alias tytułu:
Wprowadzenie: Ogłoszenie -> Pobierz
Tekst główny:
Po zapisaniu
Data zmiany:
2022-08-12 10:18:07
Działanie: apply
ID: 180
TytułTitle: Ogłoszenie zapraszające do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 i 2023 rok.
Alias tytułu:
Wprowadzenie: Ogłoszenie  
Tekst główny: