Start Dostęp do Informacji Publicznej
Dostęp do Informacji Publicznej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

[ pobierz wniosek w formacie PDF ]

 

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię / Jednostka: ......................... .....................................................

Adres: ......................................................................

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

kserokopia

pliki komputerowe

RODZAJ NOŚNIKA:

dyskietka 3,5

CD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ....................................................

Przesłanie informacji pocztą pod adres** ......................................................................
..........................................................................................................................................

Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

 

.....................................................                                          ........................................................

Miejscowość, data                                                                 podpis wnioskodawcy

Uwagi:

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

** wniosek należy przesłać na adres Radia Gdańsk S.A. (dane teleadresowe dostępne są w serwisie www.radiogdansk.pl )

 

Radio Gdańsk S.A zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: wtorek, 31 maja 2011 11:23
Data udostepnienia informacji w BIP: wtorek, 31 maja 2011 11:23