Start Zamówienia Publiczne
Zamówienia Publiczne
Postępowanie Nr 1/VII/2018 – Usługa emisji programu radiowego Radia Gdańsk SA. na obszarze województwa pomorskiego
Ogłoszenie (25.07.2018r.) --------> Pobierz
Ogłoszenie w TED (26.07.2018) -> Pobierz
SIWZ (26.07.2018)-------------------> Pobierz
- Załącznik nr 1do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) ------> Pobierz
- Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy)------------------> Pobierz
- Załącznik nr 3 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)------> Pobierz
- Załącznik nr 4 do SIWZ (Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania)--> Pobierz
- Załącznik nr 5 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy)-----> Pobierz
Modyfikacja SIWZ--------------------> Pobierz
Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania i odpowiedzi – 16.08.2018 r. –> Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (28.08.2018 r.) -----------------------> Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (5.09.2018 r.)----> Pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: środa, 25 lipca 2018 18:30
Data udostepnienia informacji w BIP: środa, 25 lipca 2018 18:30
Data modyfikacji: środa, 05 września 2018 15:07