Start Ogłoszenia
Ogłoszenia
Sprawozdanie z realizacji misji publicznej za rok 2020

Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy >>>Pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: wtorek, 11 maja 2021 16:07
Data udostepnienia informacji w BIP: wtorek, 11 maja 2021 16:07
Data modyfikacji: wtorek, 31 sierpnia 2021 19:45
 
Komunikat Rady Mediów Narodowych w sprawie naboru kandydatur na członków rad programowych

UWAGA!Rada Mediów Narodowych przedlużyla termin zgłaszania kandydatów do Rady Programowej Radia Gdańsk do 10 stycznia 2021 r.

Komunikat Rady Mediów Narodowych w sprawie naboru kandydatur na członków rad programowych

(kadencja upływa 19 stycznia 2021 r.)

Rada Mediów Narodowych zaprasza organizacje społeczne do rekomendowania osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów jako kandydatów do rad programowych w następujących spółkach publicznej radiofonii i telewizji:
POLSKIE RADIO – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A.
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze „Radio Zachód” S.A.
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce" S.A.
TELEWIZJA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
TVP S.A. - Oddział Terenowy w Białymstoku
TVP S.A. - Oddział Terenowy w Bydgoszczy
TVP S.A. - Oddział Terenowy w Gdańsku
TVP S.A. - Oddział Terenowy w Kielcach
Rekomendacje należy przesyłać do 14 grudnia 2020 r. na adres: Rada Mediów Narodowych, Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa. Zgłoszenia powinny zawierać: rekomendację, CV kandydatów oraz ich pisemną zgodę na powołanie do konkretnej rady programowej.
(CV powinno zawierać następującą klauzulę: Wyrażam zgodę, aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe w związku z kandydowaniem do rady programowej publicznej radiofonii i telewizji. Jestem świadoma/y, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziłam/em dobrowolnie zgodę, ale cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem)
Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: poniedziałek, 23 listopada 2020 13:37
Data udostepnienia informacji w BIP: poniedziałek, 23 listopada 2020 13:37
Data modyfikacji: poniedziałek, 21 grudnia 2020 10:39
 
Ogłoszenie zapraszające do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 i 2021 rok

Ogłoszenie ---Pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: poniedziałek, 10 sierpnia 2020 00:00
Data udostepnienia informacji w BIP: poniedziałek, 10 sierpnia 2020 00:00
Data modyfikacji: poniedziałek, 10 sierpnia 2020 10:58
 
Regulamin emisji audycji dostarczonych przez OPP

Zasady emisji audycji ->  pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: poniedziałek, 06 lutego 2012 15:51
Data udostepnienia informacji w BIP: poniedziałek, 06 lutego 2012 15:51
Data modyfikacji: czwartek, 08 listopada 2012 16:08
 
Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na dwa stanowiska członków Zarządu
uchwała RN Nr 10/VI/2011 -> pobierz


uchwała RN Nr 9/VI/2011 -> pobierz


uchwała RN Nr 8/VI/2011 -> pobierz


uchwała RN Nr 7/VI/2011 -> pobierz


uchwała RN Nr 6/VI/2011 -> pobierz


uchwała RN Nr 5/VI/2011 -> pobierz


uchwała RN Nr 4/VI/2011 -> pobierz


Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: wtorek, 21 czerwca 2011 18:54
Data udostepnienia informacji w BIP: wtorek, 21 czerwca 2011 18:54
Data modyfikacji: środa, 08 sierpnia 2018 13:15
 
Informacja Rady Nadzorczej Radia Gdańsk S.A. na temat prowadzonego postępowania konkursowego na dwa stanowiska członków zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 388 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.), art. 3 ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2010r., Nr 152, poz. 1023), rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz. U. nr 236 poz. 1565 z 2010 r.), § 19 pkt 3 Statutu Spółki, § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza w dniu 20 maja 2011 roku jednogłośnie pojęli uchwałę Nr 2/V/2011 w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania konkursowego celem wyłonienia członków Zarządu Radia Gdańsk.

Rada Nadzorcza wszczęła postępowanie konkursowe na stanowiska:

1/ Prezes Zarządu – Redaktor Naczelny „Radio Gdańsk” Spółka Akcyjna

2/ Członek Zarządu „Radio Gdańsk” Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym zostało opublikowane w dzienniku regionalnym – Dziennik Bałtycki w dniu 25 maja 2011 roku oraz na stronie internetowej Radia Gdańsk
w Biuletynie Informacji Publicznej. Wpłynęło 12 ofert od kandydatów.

10 czerwca 2011 roku o godz. 15.00 Rada Nadzorcza dokonała otwarcia złożonych ofert oraz dokonała oceny spełniania przez nie warunków formalnych.

Oferty złożyli następujący kandydaci :

 1. Krzysztof Andruszkiewicz,
 2. Wojciech Jankowski,
 3. Artur Kiełbasiński,
 4. Zdzisław Koszlak,
 5. Jacek Naliwajek,
 6. Lech Parell,
 7. Jerzy Rembalski,
 8. Adam Stacewicz,
 9. Henryk Talaśka,
 10. Dariusz Wasielewski,
 11. Janusz Wikowski,
 12. Marian Zacharewicz,

Po dokonaniu oceny formalnej nadesłanych zgłoszeń (I etap konkursu) do II etapu (oceny merytorycznej nadesłanych ofert) zakwalifikowani zostali:

1. Krzysztof Andruszkiewicz,

2. Wojciech Jankowski,

3. Artur Kiełbasiński,

4. Zdzisław Koszlak,

5. Jacek Naliwajek,

6. Lech Parell,

7. Jerzy Rembalski,

8. Adam Stacewicz,

9. Henryk Talaśka,

10. Dariusz Wasielewski,

11. Janusz Wikowski,

12. Marian Zacharewicz,

*

Do trzeciego etapu nie zostali zakwalifikowani :

- Artur Kiełbasiński

- Henryk Talaśka

*

Do trzeciego etapu zakwalifikowani zostali :

1. Krzysztof Andruszkiewicz kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu-Redaktora Naczelnego oraz Członka Zarządu; 44 lata, żonaty, dwoje dzieci. Od 1996 roku dyrektor administracyjno-techniczny, zastępca dyrektora naczelnego Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku. Z Radiem Gdańsk związany od 1991 roku. Od 2004 roku przewodniczący Rady Programowej Radia Gdańsk. W latach 1999-2000 Rzecznik Rady Miasta Gdańska. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Posiada uprawnienia syndyka oraz członka Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

2. Wojciech Jankowski, kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu – Redaktora Naczelnego i Członka Zarządu; urodzony 9 sierpnia 1965 roku w Gdańsku. Studia na Politechnice Gdańskiej, kierunek: Instytut Okrętowy oraz Ekonomia Transportu Lądowego na Uniwersytecie Gdańskim. Dziennikarz od 1989 roku; pracuje dla skandynawskich agencji informacyjnych. Współpracownik Gazety Gdańskiej, Dziennika Bałtyckiego, poznańskiego Radia „S”, i Obserwatora Codziennego. Od 1992 roku w Radiu Plus. Od 1994 roku korespondent i dyrektor oddziału RMF FM; pracował w charakterze korespondenta wojennego z Izraela, Kosowa, Belgradu i z Gruzji. Przygotowywał także relacje z Murmańska o tragedii okrętu podwodnego Kursk.

3. Zdzisław Koszlak, kandydat na stanowisko Członka Zarządu; urodzony w Gdyni w 1956 roku. Absolwent Wydziału Prawa UG. Kariera zawodowa to praca na stanowiskach kierowniczych w zakładach trójmiejskich, a w okresie ostatnich 20 lat praca na stanowisku dyrektora - redaktora naczelnego w wydawnictwach prywatnych. Bezpartyjny, żonaty, ojciec dwójki dzieci.

4. Jacek Naliwajek, kandydat na stanowisko członka Zarządu; dziennikarz radiowy, od 1994 roku związany zawodowo z Radiem Gdańsk, w latach 2006 – 2011 Członek Zarządu, Dyrektor Programowy Radia Gdańsk. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

5. Lech Parell, kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu-Redaktora Naczelnego i Członka Zarządu; dziennikarz i menedżer mediów z doświadczeniem w radiofonii publicznej, rozgłośniach komercyjnych, a także w prasie i Internecie. Były zastępca szefa Redakcji Informacji w Radiu Gdańsk S.A. i autor popularnych audycji radiowych. Były zastępca redaktora naczelnego Dziennika Bałtyckiego.

6. Jerzy Rembalski, kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu-Redaktora Naczelnego i Członka Zarządu; 45 lat, absolwent politologii UG, dziennikarz, wieloletni pracownik Radia Gdańsk i Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W radiu przeszedł wszystkie szczeble kariery dziennikarskiej: od reportera, poprzez szefa Redakcji Informacji do Sekretarza Programu. W Urzędzie Miejskim twórca Wydziału Promocji Miasta, odpowiedzialny za wiele projektów, m.in. obchody XXV rocznicy powstania NSZZ Solidarność, wprowadzenie Systemu Informacji Miejskiej, promocję Gdańska jako gospodarza UEFA EURO 2012. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za rozwój radiofonii publicznej w Polsce.

7. Adam Stacewicz, kandydat na stanowisko Członka Zarządu; 53 lata. Urodzony w Drawsku Pomorskim. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Magister pedagogiki. Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Wieloletni współpracownik Telewizji Polskiej. Autor reportaży interwencyjnych i społecznych. Współpracownik cyklicznego programu interwencyjnego TVP „zawsze po 21-szej”. Właściciel agencji filmowej „Kabadfilm”. Autor magazynu reporterów Telewizji Szczecin. Nauczyciel akademicki. W latach 2007-2010 prezes Zarządu, redaktor naczelny Radia Koszalin.

8. Dariusz Wasielewski, kandydat na stanowisko prezesa Zarządu-redaktora Naczelnego; ukończył studia wyższe magisterskie na Wydziale Filologiczno - Historycznym UG. Od 25 lat jest zawodowo związany z mediami. Pracował jako dziennikarz, reporter, komentator m. in. w Gazecie Wyborczej, Tygodniku Gdańskim i Dzienniku Bałtyckim. W latach 1999-2002 był członkiem Komisji Kultury Rady Miasta Gdańska. W latach 2002-2006 był rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność”. Z Radiem Gdańsk związany jest od 1999 roku najpierw jako członek Rady Programowej, a następnie od 2006 jako Prezes Zarządu – Redaktor Naczelny.

9. Janusz Wikowski, kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu - Redaktora Naczelnego
i członka Zarządu; absolwent Politechniki Gdańskiej (1975), dziennikarz, przewodniczący Rady Programowej Telewizji Gdańskiej, redaktor naczelny Wydawnictwa Pomorskiego oraz Portalu Pomorza, st. wykładowca dziennikarstwa w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Był nauczycielem akademickim na Politechnice Gdańskiej. Pracę dziennikarską rozpoczął w Tygodniku Morskim, potem m.in. w Głosie Wybrzeża, Tygodniku Samorządność, Tygodniku Gdańskim. Był redaktorem naczelnym Dziennika Bałtyckiego; doradca i trener w zakresie organizacji, zarządzania, restrukturyzacji przedsiębiorstw, tworzenia spółek; członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Żonaty, 3 dorosłych dzieci.

10. Marian Zacharewicz, kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu - Redaktora Naczelnego i Członka Zarządu; urodzony w 1945 r. w Wilnie. Prezes, redaktor naczelny, kompozytor, piosenkarz. W 1974 roku ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku – mgr sztuki. W 1966 r. rozpoczął działalność w Studio Piosenki przy Polskim Radiu Gdańsk. W latach 1968-79 brał udział w festiwalach Jazz nad Odrą, Opole, Kołobrzeg. Od 1974 r. praca kompozytorska, m.in. przebój Festiwalu Sopot 74 "Wymyśliłam Cię". W tatach 1978-85 dyrektor artystyczny BART w Sopocie. W latach 1986-89 szef artystyczny Zespołu Reprezentacyjnego Marynarki Wojennej Flotylla. W latach 1979-81główny specjalista ds. muzyki rozrywkowej w wytwórni fonograficznej Komitetu ds. Radia i Telewizji „Wifon” w Warszawie. Od 1984r. wiceszef Komisji Ministerstwa Kultury i Sztuki kwalifikującej prezenterów dyskotek. W latach 1996 - 2010 prezes i redaktor naczelny Radia Eska Nord, autor licznych audycji i wywiadów. Od 2011 roku wykładowca dziennikarstwa radiowego w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku. Odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury, Srebrny Krzyż Zasługi, liczne odznaczenia festiwalowe za wykonawstwo
i autorstwo. Wieloletni członek władz ZAiKS, ZAKR, ZASP.

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: wtorek, 14 czerwca 2011 12:21
Data udostepnienia informacji w BIP: wtorek, 14 czerwca 2011 12:21
Data modyfikacji: środa, 08 sierpnia 2018 13:15
 
Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego na dwa stanowiska członków zarządu:

Prezesa Zarządu - Redaktora Naczelnego Radia Gdańsk S.A i Członka Zarządu Radia Gdańsk S.A

przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą Radia Gdańsk S.A z siedzibą w Gdańsku

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) oraz stosownie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz. U. nr 236 poz. 1565 z 2010 r.) oraz uchwały nr 2/V/2011 Rady Nadzorczej z dnia 20 maja 2011 roku, Rada Nadzorcza Radia Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, ogłasza konkurs na kandydatów na dwóch członków Zarządu VI kadencji Prezesa Zarządu – Redaktora Naczelnego Radia Gdańsk S.A., Członka Zarządu Radia Gdańsk S.A.

I.

1. Kandydat chcący wziąć udział w konkursie powinien:

1) posiadać obywatelstwo polskie;

2) korzystać z pełni praw publicznych;

3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

4) posiadać wykształcenie wyższe;

5) posiadać co najmniej pięcioletni staż w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych;

6) nie być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo

skarbowe.

II.

1. Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) imię (imiona) i nazwisko kandydata;

2) imiona rodziców;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) adres zamieszkania, adres do korespondencji, kontakt telefoniczny i adres poczty

elektronicznej;

5) serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

oraz numer PESEL;

6) wskazanie preferowanego przez kandydata stanowiska i zakresu nadzoru.

III.

1. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1) list motywacyjny kandydata;

2) życiorys kandydata z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

3) krótką notę biograficzną kandydata do wykorzystania w komunikatach o przebiegu

konkursu;

4) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopie innych dokumentów

potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje w zakresie zarządzania, radiofonii i telewizji, uprawnienia zawodowe oraz znajomość języka obcego;

5) oświadczenie kandydata o co najmniej pięcioletnim stażu w zarządzaniu na

stanowiskach kierowniczych z określeniem wielkości zespołów ludzkich i wielkości

budżetu, jakimi kandydat zarządzał;

6) oświadczenie kandydata według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia;

7) oświadczenie kandydata złożone na podstawie art. 7 w związku z art. 4 pkt 19 i art. 8

pkt 18 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.

U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), według wzoru określonego we właściwym

załączniku do wymienionej ustawy;

8) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w ust. 1;

9) stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (DZ. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami), zgłoszenie powinno

zawierać zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby

prowadzonego konkursu.

2. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej

dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata.

IV.

1. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 10 czerwca 2011 roku, o godz.15.00

2. Jeżeli zgłoszenie kandydata nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów i

informacji, Rada Nadzorcza wezwie kandydata telefonicznie lub drogą elektroniczną do

usunięcia braków w terminie 3 dni.

V.

1. Konkurs składa się z:

1) pierwszego etapu – obejmującego ocenę formalną zgłoszeń,

2) drugiego etapu – obejmującego ocenę merytoryczną zgłoszeń,

3) trzeciego etapu – obejmującego rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami wskazanym

przez Radę Nadzorczą.

2. Rada Nadzorcza nie będzie rozpatrywać w drugim etapie konkursu zgłoszeń kandydatów

jeżeli:

1) zgłoszenie zostało złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;

2) zgłoszenie nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o

konkursie, pomimo wezwania kandydata telefonicznie lub drogą elektroniczną do

usunięcia braków w terminie 3 dni.

3. Rada Nadzorcza w drodze uchwały wskaże kandydatów dopuszczonych do drugiego

etapu oraz zgłoszenia, które nie będą rozpatrywane w drugim etapie z powodów

określonych w ust. 2.

4. W drugim etapie konkursu Rada Nadzorcza dokona merytorycznej oceny zgłoszeń,

uwzględniając następujące kryteria:

1) doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i

telewizji;

2) wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata w dziedzinie, o której mowa w pkt

1;

3) motywację kandydata do ubiegania się o funkcję członka zarządu.

5. Rada Nadzorcza w drodze uchwały wskaże kandydatów dopuszczonych do trzeciego

etapu postępowania oraz zgłoszenia, które nie będą rozpatrywane w trzecim etapie

konkursu.

6. W trzecim etapie konkursu Rada Nadzorcza, w siedzibie Radia Gdańsk S.A. przy ul.

Grunwaldzkiej 18, przeprowadzi z wybranymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjne,

w terminie 17 i 18 czerwca 2011 roku, których przedmiotem będą w szczególności

następujące zagadnienia:

1) wiedza w dziedzinie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem

Skarbu Państwa;

2) wiedza w zakresie mediów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem

odpowiednio radiofonii lub telewizji oraz realizacji interesu publicznego w mediach;

3) wiedza ogólna w zakresie kultury, szczególnie kultury współczesnej oraz zagadnień

życia społecznego, gospodarczego i politycznego;

4) dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata.

VI.

1. Rada Nadzorcza dokona oceny kompetencji kandydatów, uwzględniając następujące

kryteria:

1) doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i

telewizji;

2) wykształcenia i uprawnienia zawodowe kandydata w dziedzinie, o której mowa w pkt

1;

3) dotychczasową rzetelność zawodową kandydata dającą rękojmię należytego

wykonywania zadań mediów publicznych;

4) motywację kandydata do ubiegania się o funkcję członka zarządu.

2. Jeżeli o stanowisko członka zarządu ubiega się kandydat będący dotychczas członkiem

zarządu spółki, która ogłosiła konkurs, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności

kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

3. Kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu konkursu zostaną powiadomieni o jego

terminie i miejscu telefonicznie lub drogą elektroniczną. Niezgłoszenie się kandydata na

rozmowę kwalifikacyjną uznaje się za rezygnację kandydata z udziału w konkursie.

4. Przebieg rozmów kwalifikacyjnych jest protokołowany oraz jest utrwalany przez Radę

Nadzorczą za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk. Rada Nadzorcza może udostępnić nagrania z przebiegu rozmów w całości lub w części po zakończeniu konkursu.

VII.

Informacje o Radiu Gdańsk S.A. w postaci:

» Statutu Spółki,

» Regulaminu organizacyjnego,

» Sprawozdania finansowego Radia Gdańsk S.A. za rok obrotowy 2009

będą dostępne w siedzibie spółki w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 18, w Sekretariacie

w godz. od 9:00 do 15:00 w dni robocze, tel.58 341 04 19.

VIII.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie

kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów, o czym powiadomi kandydatów.

IX.

Rada Nadzorcza, po zakończeniu konkursu, wskazuje kandydatów wyłonionych w

postępowaniu kwalifikacyjnym, w drodze uchwały która zawiera uzasadnienie dotyczące

oceny wszystkich kandydatów.

X.

O wynikach postępowania konkursowego, kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

XI.

Pisemne zgłoszenia kandydatów, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na

stanowiska Członków Zarządu Radia Gdańsk S.A.”, ze wskazaniem stanowiska lub

stanowisk, o które ubiega się kandydat, powinny być doręczone do siedziby Radia Gdańsk S.A., Sekretariat, ul. Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk, w terminie do dnia 8 czerwca 2011 r., do godz. 15.00 przy czym zgłoszenia przyjmuje się w godz. od 9:00 do 15:00 w dni robocze. Decyduje data wpływu do siedziby Radia Gdańsk S.A.

XII.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy art. 27

ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz.

226), Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 roku w

sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki „Telewizja Polska

– Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii

regionalnej oraz Statutu Spółki Radio Gdańsk S.A.

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: wtorek, 31 maja 2011 11:04
Data udostepnienia informacji w BIP: wtorek, 31 maja 2011 11:04
Data modyfikacji: środa, 08 sierpnia 2018 13:17