Start Rejestr zmian


Rejestr zmian

Przed zapisaniem
Data zmiany:
2019-09-11 09:34:49
Działanie: apply
ID: 166
Tytuł: Zamówienie poza PZP (Zamówienie nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro)
Alias tytułu:
Wprowadzenie:


Zapytanie ofertowe na dokonanie migracji serwisu internetowego radiogdansk.pl do postaci umożliwiającej zarządzanie i edycję przy użyciu środowiska WordPress wraz z utworzeniem modułu BIP oraz dodatkowych funkcjonalności.


- zapytanie ofertowe (opis przedmiotu zamówienia) --->Pobierz

- formularz ofertowy (Załącznik nr 1) ---->Pobierz
Tekst główny:
Po zapisaniu
Data zmiany:
2019-09-11 09:34:49
Działanie: apply
ID: 166
TytułTitle: Zamówienie poza PZP (Zamówienie nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro)
Alias tytułu:
Wprowadzenie:


Zapytanie ofertowe na dokonanie migracji serwisu internetowego radiogdansk.pl do postaci umożliwiającej zarządzanie i edycję przy użyciu środowiska WordPress wraz z utworzeniem modułu BIP oraz dodatkowych funkcjonalności.


- zapytanie ofertowe (opis przedmiotu zamówienia) --->Pobierz

- formularz ofertowy (Załącznik nr 1) ---->Pobierz
Tekst główny: