Start Informacje ogólne
Informacje ogólne
Radio Gdańsk S.A

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. jest jednoosobową Spółką Skarbu Państwa.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.Ust. z 1993 roku nr 7, poz. 34) oraz ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz.Ust. 94/2000, poz. 1037).

Organem założycielskim jest Skarb Państwa. Spółka zawiązana została aktem notarialnym dnia 18 listopada 1993 r. - Rep.: A Nr 2424/93 i wpisana została do Rejestru Handlowego pod nr RHB – 9243 dnia 10.12.1993r. w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XII Wydziale Gospodarczym Rejestrowym. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 14.10.2003 r. wprowadzone zostały zmiany w umowie Spółki – Akt Notarialny Repetytorium A numer 25063/ 2003. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 09.03.2004 roku. Na podstawie w/w Aktu Spółka została wpisana do KRS pod numerem – 0000195933.

Numer identyfikacji REGON 190310807 wg. zaświadczenia GUS z dnia 21.02.2005 r. Numer NIP 584-09-56-045 nadany decyzja II Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 17.12.1993 r. Spółka ma swoją siedzibę w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej 18, kod pocztowy 80-236. Numer telefonu (58) 341-04-19, 349-87-00, nr faksu (58) 341-81-88.

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: wtorek, 31 maja 2011 09:23
Data udostepnienia informacji w BIP: wtorek, 31 maja 2011 09:23
Data modyfikacji: czwartek, 02 stycznia 2020 11:37