Start Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Skład:

Piotr Głogowski, powołany uchwałą Rady Mediów Narodowych nr 64/2024 z dnia 15.02.2024

Piotr Gierszewski - Wiceprzewodniczący, powołany uchwałą nr 576/2022 RMN z dnia 24.05.2022 r.

Grzegorz Bonk - Sekretarz, powołany uchwałą RMN nr 25/2023 RMN z dnia 27.06.2023 r.
Kontakt:

(58) 341-04-19

(58) 341-81-88

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 • ocena i przyjęcie sprawozdania finansowego /bilansu oraz rachunku wyników,
 • ocena i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 • przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o:
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki,
  • udzielenie pokwitowania władzom spółki.
 • określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 • wyrażanie zgody na nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze, określonymi w statucie,
 • dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 • wyrażanie zgody na zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorczej z przedstawicielami pracowników,
 • wyrażanie zgody na zawiązanie bądź przystąpienie do innej spółki, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce,
 • wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
 • zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu,
Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: środa, 21 lutego 2024 10:00
Data udostepnienia informacji w BIP: środa, 21 lutego 2024 10:00
Data modyfikacji: środa, 21 lutego 2024 11:26