Start Przedmiot działalności
Przedmiot działalności
Przedmiot działalności

1.  Nadawanie programów radiofonicznych

2.  Reprodukcja zapisanych nośników informacji

3.   Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

4.   Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

5.   Wydawanie książek

6.   Pozostała działalność wydawnicza

7.   Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

8.   Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

9.   Działalność agencji informacyjnych

10. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

11. Działalność agencji reklamowych

12. Badanie rynku i opinii publicznej

13. Działalność obiektów kulturalnych

14. Działalność archiwów

15. Naprawa i konserwacja sprzętu /tele/komunikacyjnego

16. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: wtorek, 31 maja 2011 11:01
Data udostepnienia informacji w BIP: wtorek, 31 maja 2011 11:01
Data modyfikacji: poniedziałek, 20 czerwca 2011 08:19