Start Rada Programowa
Rada Programowa
Skład:

Rada Programowa powołana 4 lutego 2021r. przez Radę Mediów Narodowych:

1. Tadeusz Dąbrowski
2. Antoni Kakareko
3. Krzysztof Kuczkowski
4. Jacek Rybicki
5. Tadeusz Woźniak
6. Marcin Adamiak
7. Beata Iżyłowska
8. Mirosław Przyborowicz
9. Jacek Szaran
10. Bartosz Wiktoryczyk
11. Magdalena Czarzyńska –Jachim
12. Magdalena Marszałkowska
13. Barbara Szczepuła – Ponikowska
14. Bożena SzubińskaKontakt:

(58) 341-04-19

(58) 341-81-88

e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Spółki.

Działa w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, statut spółki i regulamin rady programowej. Rada programowa reprezentuje społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki. Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.

Rada programowa opiniując działalność programową spółki, ocenia sposób realizacji zadań publicznej radiofonii określonych w art. 21 ust. 2 ustawy O Radiofonii i Telewizji, mając na uwadze, że programy te powinny:
- kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii,
- rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą,
- sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej,
- umożliwić obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym, poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej,
- służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego,
- respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki,
- służyć umacnianiu rodziny,
- służyć zwalczaniu patologii społecznych,
- uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicznych.

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: wtorek, 09 lutego 2021 12:00
Data udostepnienia informacji w BIP: czwartek, 08 listopada 2012 11:42
Data modyfikacji: wtorek, 18 lipca 2023 09:18