Start Archiwum zamówień
Archiwum zamówień
Postępowanie Nr 1/XI/2022/TP– na Zakup energii elektrycznej dla punktu poboru w budynku Radia Gdańsk S.A.

29.11.2022 – Ogłoszenie-------->Pobierz

29.11.2022 - SWZ--------------->Pobierz
- Załącznik Nr 1 do SWZ--------->Pobierz
- Załącznik Nr 2 do SWZ--------->Pobierz
- Załącznik nr 3 do SWZ--------->Pobierz
- Załącznik Nr 4 do SWZ--------->Pobierz

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -->Pobierz

- unieważnienie postępowania ->Pobierz
Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Wioleta Lewa   
Data wytworzenia informacji: wtorek, 29 listopada 2022 22:15
Data udostepnienia informacji w BIP: wtorek, 29 listopada 2022 22:15
Data modyfikacji: środa, 07 grudnia 2022 21:22
 
Postępowanie nr 1/VII/2021 usługa dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego Radia Gdańsk S.A. na obszarze woj. pomorskiego

Ogłoszenie w TED z dn.30.07.2021r. ->>Pobierz

SIWZ (pdf) ->>Pobierz

SIWZ (doc) ->>Pobierz

Odpowiedzi na pytania 19.08.2021r. ->>Pobierz

Informacja o kwocie na realizację zamówienia 30.08.2021 r. ->>Pobierz

Informacja z otwarcia ofert 31.08.2021 r. ->>Pobierz

Informacja o wyborze ofert 10.09.2021 r.->>Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu 1/VII/2021 zostało umieszczone na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/793f66e9-6b07-46ba-b9f0-1da283b924cd

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: piątek, 30 lipca 2021 15:45
Data udostepnienia informacji w BIP: piątek, 30 lipca 2021 15:45
Data modyfikacji: środa, 07 grudnia 2022 21:22
 
Postępowanie Nr 1/VII/2018 – Usługa emisji programu radiowego Radia Gdańsk SA. na obszarze województwa pomorskiego
Ogłoszenie (25.07.2018r.) --------> Pobierz
Ogłoszenie w TED (26.07.2018) -> Pobierz
SIWZ (26.07.2018)-------------------> Pobierz
- Załącznik nr 1do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) ------> Pobierz
- Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy)------------------> Pobierz
- Załącznik nr 3 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)------> Pobierz
- Załącznik nr 4 do SIWZ (Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania)--> Pobierz
- Załącznik nr 5 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy)-----> Pobierz
Modyfikacja SIWZ--------------------> Pobierz
Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania i odpowiedzi – 16.08.2018 r. –> Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (28.08.2018 r.) -----------------------> Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (5.09.2018 r.)----> Pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: środa, 25 lipca 2018 18:30
Data udostepnienia informacji w BIP: środa, 25 lipca 2018 18:30
Data modyfikacji: czwartek, 14 marca 2019 15:21
 
Postępowanie Nr 1/XI/2017 – na modernizację i rozbudowę systemu komutacyjnego i emisyjnego w Radiu Gdańsk SA
1.12.2017 – Ogłoszenie --------> Pobierz
1.12.2017 – SIWZ-----------------> Pobierz
Zał. nr 1 do SIWZ -----------------> Pobierz

11.12.2017 – Informacja z otwarcia ofert ------> Pobierz

29.12.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty------> Pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: piątek, 01 grudnia 2017 19:02
Data udostepnienia informacji w BIP: piątek, 01 grudnia 2017 19:02
Data modyfikacji: środa, 25 lipca 2018 14:30
 
Postępowanie Nr 1/V/2017 – Na przebudowę – zmianę aranżacji Studia S-3 wraz z zapleczem w budynku Radia Gdańsk S.A.

06.06.2017- Ogłoszenie --> Pobierz

07.06.2017 - SWIZ -->Pobierz

Załącznik nr 1 do SWIZ - Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz --> Pobierz

Załącznik Nr 2 do SWIZ - Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót --> Pobierz

21.06.2017 - Informacja z otwarcia ofert --> Pobierz

29.06.2017 - Informacja o wyborze oferty --> Pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: wtorek, 06 czerwca 2017 20:00
Data udostepnienia informacji w BIP: wtorek, 06 czerwca 2017 20:00
Data modyfikacji: piątek, 01 grudnia 2017 19:02
 
Postępowanie Nr 1/XI/2016 – na przebudowę – zmianę aranżacji pomieszczeń I piętra w budynku Radia Gdańsk S.A.

05.12.2016 – Ogłoszenie ---> pobierz

05.12.2016 – SIWZ ---> pobierz

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 - Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz ---> pobierz

Załacznik nr 2 - Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót ---> pobierz

12.12.2016 - wyjaśnienia treści SIWZ (pytania i odpowiedzi) ---> pobierz

14.12.2016 - wyjaśnienia treści SIWZ ( pytania i odp. 2) ---> pobierz

20.12.2016 - informacja z otwarcia ofert ---> pobierz

10.01.2016 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty --->pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: poniedziałek, 05 grudnia 2016 18:57
Data udostepnienia informacji w BIP: poniedziałek, 05 grudnia 2016 18:57
Data modyfikacji: wtorek, 06 czerwca 2017 19:59
 
Postępowanie Nr 1/VI/2016 – Usługa emisji programu radiowego Radia Gdańsk S.A. na obszarze województwa pomorskiego
06.07.2016 – Ogłoszenie -> Pobierz
06.07.2016 – SIWZ –> Pobierz

01.08.2016 - Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania i odpowiedzi) -> Pobierz

Załącznik do SIWZ - Formularz ofertowy -> Pobierz

31.08.2016 - Ogłoszenie o wyborze ofert -> Pobierz

15.09.2016 - Ogłoszenie o wyborze kolejnej oferty -> Pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: środa, 06 lipca 2016 08:48
Data udostepnienia informacji w BIP: środa, 06 lipca 2016 08:48
Data modyfikacji: wtorek, 06 czerwca 2017 19:59
 
Postępowanie Nr 1/XI/2015 – Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla Radia Gdańsk

26.11.2015 Ogłoszenie o zamówieniu -> pobierz
26.11.2015 SIWZ -> pobierz

01.12.2015 Wyjaśnienia do SIWZ –>pobierz

07.12.2015 Ogłoszenie o wyborze oferty - pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: czwartek, 26 listopada 2015 15:07
Data udostepnienia informacji w BIP: czwartek, 26 listopada 2015 15:07
Data modyfikacji: środa, 06 lipca 2016 08:48
 
Postępowanie Nr 1/VII/2014 – Usługa operatora emisji programu radiowego Radia Gdańsk S.A. na obszarze województwa pomorskiego
10.07.2014 – Ogłoszenie->pobierz

14.07.2014 – siwz -> pobierz

27.08.2014 - Ogłoszenie o wyborze oferty -> pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: czwartek, 10 lipca 2014 13:14
Data udostepnienia informacji w BIP: czwartek, 10 lipca 2014 13:14
Data modyfikacji: środa, 06 lipca 2016 08:48
 
Postępowanie Nr 2/XII/2013 – Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej w latach polisowych 2014/2015

10.12.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu ->pobierz

10.12.2013 - Siwz –> pobierz

20.12.2013  - Ogłoszenie o wyborze oferty –> pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: wtorek, 10 grudnia 2013 13:48
Data udostepnienia informacji w BIP: wtorek, 10 grudnia 2013 13:48
Data modyfikacji: sobota, 15 marca 2014 13:21
 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»