Start Ogłoszenia
Ogłoszenia
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania dotacji celowej przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zaproszenie do składania ofert>>>Pobierz

Przedłużenie terminu składania ofert >>>Pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: poniedziałek, 20 maja 2024 12:51
Data udostepnienia informacji w BIP: poniedziałek, 20 maja 2024 12:51
Data modyfikacji: wtorek, 21 maja 2024 18:17
 
Sprawozdanie z realizacji misji publicznej za 2023 rok

Sprawozdanie z realizacji misji publicznej za 2023 rok ->Pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: poniedziałek, 29 kwietnia 2024 14:43
Data udostepnienia informacji w BIP: poniedziałek, 29 kwietnia 2024 14:43
Data modyfikacji: poniedziałek, 29 kwietnia 2024 14:47
 
Sprawozdanie z realizacji misji publicznej za 2022 rok

Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji misji publicznej>>>Pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: piątek, 28 kwietnia 2023 00:00
Data udostepnienia informacji w BIP: piątek, 28 kwietnia 2023 00:00
Data modyfikacji: środa, 07 czerwca 2023 14:15
 
Ogłoszenie zapraszające do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 i 2023 rok.
Ogłoszenie >>>Pobierz
Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Wioleta Lewa   
Data wytworzenia informacji: piątek, 12 sierpnia 2022 09:10
Data udostepnienia informacji w BIP: piątek, 12 sierpnia 2022 09:10
Data modyfikacji: piątek, 12 sierpnia 2022 09:25
 
Sprawozdanie z realizacji misji publicznej za 2021r.

Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji misji publicznej>>>Pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: środa, 04 maja 2022 10:02
Data udostepnienia informacji w BIP: środa, 04 maja 2022 10:02
Data modyfikacji: czwartek, 09 czerwca 2022 20:19
 
Sprawozdanie z realizacji misji publicznej za rok 2020

Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy >>>Pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: wtorek, 11 maja 2021 16:07
Data udostepnienia informacji w BIP: wtorek, 11 maja 2021 16:07
Data modyfikacji: wtorek, 31 sierpnia 2021 19:45
 
Komunikat Rady Mediów Narodowych w sprawie naboru kandydatur na członków rad programowych

UWAGA!Rada Mediów Narodowych przedlużyla termin zgłaszania kandydatów do Rady Programowej Radia Gdańsk do 10 stycznia 2021 r.

Komunikat Rady Mediów Narodowych w sprawie naboru kandydatur na członków rad programowych

(kadencja upływa 19 stycznia 2021 r.)

Rada Mediów Narodowych zaprasza organizacje społeczne do rekomendowania osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów jako kandydatów do rad programowych w następujących spółkach publicznej radiofonii i telewizji:
POLSKIE RADIO – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A.
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze „Radio Zachód” S.A.
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce" S.A.
TELEWIZJA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
TVP S.A. - Oddział Terenowy w Białymstoku
TVP S.A. - Oddział Terenowy w Bydgoszczy
TVP S.A. - Oddział Terenowy w Gdańsku
TVP S.A. - Oddział Terenowy w Kielcach
Rekomendacje należy przesyłać do 14 grudnia 2020 r. na adres: Rada Mediów Narodowych, Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa. Zgłoszenia powinny zawierać: rekomendację, CV kandydatów oraz ich pisemną zgodę na powołanie do konkretnej rady programowej.
(CV powinno zawierać następującą klauzulę: Wyrażam zgodę, aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe w związku z kandydowaniem do rady programowej publicznej radiofonii i telewizji. Jestem świadoma/y, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziłam/em dobrowolnie zgodę, ale cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem)
Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: poniedziałek, 23 listopada 2020 13:37
Data udostepnienia informacji w BIP: poniedziałek, 23 listopada 2020 13:37
Data modyfikacji: wtorek, 16 stycznia 2024 16:57
 
Regulamin emisji audycji dostarczonych przez OPP


REGULAMIN PRZYGOTOWANIA ORAZ PRZYJMOWANIA DO ROZPOWSZECHIANIA AUDYCJI

PREZENTUJĄCYCH KAMPANIE SPOŁECZNE, DOSTARCZANYCH RADIU GDAŃSK S.A.
PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Na podstawie §4 ust. 2 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez Organizacje Pożytku Publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,Zarząd Radia Gdańsk ustala zasady przygotowania oraz rozpowszechniania audycjiprezentujących kampanie społeczne, dostarczanych Radiu Gdańsk, przez OrganizacjePożytku Publicznego (OPP).

1. Na audycje prezentujące kampanie społeczne, dostarczane Radiu Gdańsk, przez Organizacje Pożytku Publicznego przeznacza się 9 minut w dobowym czasie nadawania, z czego:
- w godzinach 6:00 – 9:00 – 3 minuty,
- w godzinach 9:01 – 15:00 – 2 minuty;
- w godzinach 15:01 – 20:00 – 3 minuty;
- po godzinie 20:01 – 1 minutę.
2. Podział czasu antenowego i emisja audycji dokonywane są w tygodniowym rozliczeniu, od czwartku do środy.
3. Organizacja Pożytku Publicznego zgłasza chęć rozpowszechniania audycji nie później niż w 14 dniu przed rozpoczęciem tygodnia rozliczeniowego. Zgłoszenie może być dokonane osobiście w siedzibie Rozgłośni: 80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 18 lub drogą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W zgłoszeniu OPP wskazuje nazwę organizacji, dane kontaktowe, osobę reprezentującą Organizację przed Radiem Gdańsk oraz oświadcza, że audycja prezentująca kampanię społeczną związana jest z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Organizację. Zgłoszenie musi zawierać dokumenty potwierdzające status Organizacji, a w szczególności kopię Odpisu Aktualnego z KRS obejmującego okres ostatnich 3 miesięcy.
4. Czas trwania audycji nie może być dłuższy niż 30 sekund. W ciągu tygodnia emitowanych jest łącznie 126 audycji prezentujących kampanie społeczne.
5. Liczba audycji jest dzielona równo pomiędzy organizacje, które zgłosiły chęć ich rozpowszechniania oraz dostarczyły audycje spełniające warunki niniejszego regulaminu.
6. Na 7 dni przed rozpoczęciem tygodnia rozliczeniowego Radio Gdańsk pocztą email lub faksem zawiadamia Organizację o przyznanej liczbie audycji wraz z prognozowanym planem ich emisji. Radio Gdańsk zastrzega sobie prawo zmiany planu emisji oraz wyemitowania większej liczby audycji w stosunku do przygotowanej prognozy, bez powiadomienia.
7. Nagrania audycji dostarczane są Radiu Gdańsk najpóźniej na 48 godzin przed ich emisją. Nagrania przyjmowane są w dni powszednie, od godz. 8-16. W przypadku niedostarczenia tych audycji przez organizacje pożytku publicznego we wskazanym terminie czas przeznaczony na ich emisję przepada.
8. Nagrania audycji powinny być dostarczone na następujących nośnikach: CD lub DVD lub przenośnych nośnikach pamięci masowej USB. Format dostarczanych audycji: CD-A (16 bit/ 44,1 kHz) lub plik „*.wav” (16bit /48 kHz). Radio Gdańsk udostępni też możliwość dostarczania plików w formacie wav (16bit/48 kHz) pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Plik zawierający audycję powinien być załącznikiem do wiadomości email. W tytule wiadomości email należy umieścić: nazwę OPP oraz tytuł audycji przeznaczony do emisji. Należy przestrzegać zasady: 1 audycja – 1 email z 1 załącznikiem.
9. Jeżeli nagrania audycji nie odpowiadają warunkom technicznym podanym w ust. 8 albo przekraczają czas określony w ust. 4, Radio Gdańsk wezwie drogą elektroniczną lub faksową do usunięcia wskazanych usterek i dostarczenia poprawionego materiału, najpóźniej na 16 godzin przed ustalonym czasem emisji audycji.
Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: poniedziałek, 06 lutego 2012 15:51
Data udostepnienia informacji w BIP: poniedziałek, 06 lutego 2012 15:51
Data modyfikacji: czwartek, 19 stycznia 2023 16:02