Start Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie zapraszające do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 i 2023 rok.
Ogłoszenie >>>Pobierz
Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Wioleta Lewa   
Data wytworzenia informacji: piątek, 12 sierpnia 2022 09:10
Data udostepnienia informacji w BIP: piątek, 12 sierpnia 2022 09:10
Data modyfikacji: piątek, 12 sierpnia 2022 09:25
 
Sprawozdanie z realizacji misji publicznej za 2021r.

Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji misji publicznej>>>Pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: środa, 04 maja 2022 10:02
Data udostepnienia informacji w BIP: środa, 04 maja 2022 10:02
Data modyfikacji: czwartek, 09 czerwca 2022 20:19
 
Sprawozdanie z realizacji misji publicznej za rok 2020

Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy >>>Pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: wtorek, 11 maja 2021 16:07
Data udostepnienia informacji w BIP: wtorek, 11 maja 2021 16:07
Data modyfikacji: wtorek, 31 sierpnia 2021 19:45
 
Komunikat Rady Mediów Narodowych w sprawie naboru kandydatur na członków rad programowych

UWAGA!Rada Mediów Narodowych przedlużyla termin zgłaszania kandydatów do Rady Programowej Radia Gdańsk do 10 stycznia 2021 r.

Komunikat Rady Mediów Narodowych w sprawie naboru kandydatur na członków rad programowych

(kadencja upływa 19 stycznia 2021 r.)

Rada Mediów Narodowych zaprasza organizacje społeczne do rekomendowania osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów jako kandydatów do rad programowych w następujących spółkach publicznej radiofonii i telewizji:
POLSKIE RADIO – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A.
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze „Radio Zachód” S.A.
POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce" S.A.
TELEWIZJA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
TVP S.A. - Oddział Terenowy w Białymstoku
TVP S.A. - Oddział Terenowy w Bydgoszczy
TVP S.A. - Oddział Terenowy w Gdańsku
TVP S.A. - Oddział Terenowy w Kielcach
Rekomendacje należy przesyłać do 14 grudnia 2020 r. na adres: Rada Mediów Narodowych, Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa. Zgłoszenia powinny zawierać: rekomendację, CV kandydatów oraz ich pisemną zgodę na powołanie do konkretnej rady programowej.
(CV powinno zawierać następującą klauzulę: Wyrażam zgodę, aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe w związku z kandydowaniem do rady programowej publicznej radiofonii i telewizji. Jestem świadoma/y, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziłam/em dobrowolnie zgodę, ale cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem)
Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: poniedziałek, 23 listopada 2020 13:37
Data udostepnienia informacji w BIP: poniedziałek, 23 listopada 2020 13:37
Data modyfikacji: poniedziałek, 21 grudnia 2020 10:39
 
Regulamin emisji audycji dostarczonych przez OPP

Zasady emisji audycji ->  pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: poniedziałek, 06 lutego 2012 15:51
Data udostepnienia informacji w BIP: poniedziałek, 06 lutego 2012 15:51
Data modyfikacji: czwartek, 08 listopada 2012 16:08