Start Rejestr zmian


Rejestr zmian

Przed zapisaniem
Data zmiany:
2022-12-07 21:22:01
Działanie: save
ID: 176
Tytuł: Postępowanie nr 1/VII/2021 usługa dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego Radia Gdańsk S.A. na obszarze woj. pomorskiego
Alias tytułu:
Wprowadzenie:

Ogłoszenie w TED z dn.30.07.2021r. ->>Pobierz

SIWZ (pdf) ->>Pobierz

SIWZ (doc) ->>Pobierz

Odpowiedzi na pytania 19.08.2021r. ->>Pobierz

Informacja o kwocie na realizację zamówienia 30.08.2021 r. ->>Pobierz

Informacja z otwarcia ofert 31.08.2021 r. ->>Pobierz

Informacja o wyborze ofert 10.09.2021 r.->>Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu 1/VII/2021 zostało umieszczone na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/793f66e9-6b07-46ba-b9f0-1da283b924cd

Tekst główny:
Po zapisaniu
Data zmiany:
2022-12-07 21:22:01
Działanie: save
ID: 176
TytułTitle: Postępowanie nr 1/VII/2021 usługa dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego Radia Gdańsk S.A. na obszarze woj. pomorskiego
Alias tytułu:
Wprowadzenie:

Ogłoszenie w TED z dn.30.07.2021r. ->>Pobierz

SIWZ (pdf) ->>Pobierz

SIWZ (doc) ->>Pobierz

Odpowiedzi na pytania 19.08.2021r. ->>Pobierz

Informacja o kwocie na realizację zamówienia 30.08.2021 r. ->>Pobierz

Informacja z otwarcia ofert 31.08.2021 r. ->>Pobierz

Informacja o wyborze ofert 10.09.2021 r.->>Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu 1/VII/2021 zostało umieszczone na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/793f66e9-6b07-46ba-b9f0-1da283b924cd

Tekst główny: