Start Rejestr zmian


Rejestr zmian

Przed zapisaniem
Data zmiany:
2023-05-17 12:09:51
Działanie: apply
ID: 185
Tytuł: Skład:
Alias tytułu:
Wprowadzenie:
Jan Kreft - Przewodniczący,
powołany uchwałą nr 578/2022 RMN z dnia 24.05.2022 r.
Piotr Gierszewski - Wiceprzewodniczący
powołany uchwałą nr 576/2022 RMN z dnia 24.05.2022 r.
Krystyna Kmiecik-Baran - Sekretarz
powołana uchwałą nr 577/2022 RMN z dnia 24.05.2022 r.
Kontakt:

(58) 341-04-19

(58) 341-81-88

e-mail: biuro@radiogdansk.pl

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 • ocena i przyjęcie sprawozdania finansowego /bilansu oraz rachunku wyników,
 • ocena i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 • przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o:
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki,
  • udzielenie pokwitowania władzom spółki.
 • określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 • wyrażanie zgody na nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze, określonymi w statucie,
 • dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 • wyrażanie zgody na zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorczej z przedstawicielami pracowników,
 • wyrażanie zgody na zawiązanie bądź przystąpienie do innej spółki, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce,
 • wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
 • zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu,
Tekst główny:
Po zapisaniu
Data zmiany:
2023-05-17 12:09:51
Działanie: apply
ID: 185
TytułTitle: Skład:
Alias tytułu:
Wprowadzenie:
Jan Kreft - Przewodniczący,
powołany uchwałą nr 578/2022 RMN z dnia 24.05.2022 r.
Piotr Gierszewski - Wiceprzewodniczący
powołany uchwałą nr 576/2022 RMN z dnia 24.05.2022 r.
Krystyna Kmiecik-Baran - Sekretarz
powołana uchwałą nr 577/2022 RMN z dnia 24.05.2022 r.
Kontakt:

(58) 341-04-19

(58) 341-81-88

e-mail: biuro@radiogdansk.pl

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 • ocena i przyjęcie sprawozdania finansowego /bilansu oraz rachunku wyników,
 • ocena i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 • przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o:
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki,
  • udzielenie pokwitowania władzom spółki.
 • określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 • wyrażanie zgody na nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze, określonymi w statucie,
 • dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 • wyrażanie zgody na zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorczej z przedstawicielami pracowników,
 • wyrażanie zgody na zawiązanie bądź przystąpienie do innej spółki, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce,
 • wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
 • zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu,
Tekst główny: